PW Contact
                                                 


Home


Over ons

Werkwijze

Actueel

Diensten

Dienstenwijzer (vervolg)

Schade melden

Routebeschrijving

Formulieren  Welkom bij Sweelinck Hypotheken en Assurantiën


We hebben u graag als klant!

Fijn dat u voor ons kantoor heeft gekozen. In dit dienstverleningsdocument vertellen wij u graag wat u van ons kunt verwachten als het gaat om een verantwoord, betrouwbaar en optimaal op uw situatie toegesneden hypotheekadvies. We maken op deze manier onze dienstverlening aan u volledig transparant.

We onderscheiden in onze dienstverlening verschillende fasen die we samen met u doorlopen. Ze kunnen als volgt worden omschreven: oriëntatie, inventarisatie, analyse, advies- en bemiddeling en nazorg. Hieronder bespreken we ze afzonderlijk.


Oriëntatie

Ons kennismakingsgesprek is feitelijk een eerste oriëntatie. We maken kennis met elkaar en we lichten mondeling onze dienstverlening toe. Daarbij maken we onder andere duidelijk welke kosten gemoeid zijn met onze dienstverlening en kan op voorhand worden benadrukt dat we bij het bemiddelen van een hypotheek in principe niet op provisiebasis werken. Zo vermijden we zelfs de schijn van subjectiviteit.

Bij de eerste oriëntatie is het mogelijk - en vaak gebruikelijk - om u een globale indruk te geven van de maximale hypotheek die in uw specifieke situatie mogelijk is. Wanneer de kennismaking bevalt en we besluiten met elkaar in zee te gaan, volgt de formele opdrachtomschrijving. Deze bevestigt u, zodat we van elkaar weten wat we mogen verwachten. Hierin wordt onder andere de mondeling verstrekte informatie over de kosten van onze advisering en bemiddeling op schrift gesteld. Maar ook geeft u door ondertekening bijvoorbeeld toestemming om uw persoonsgegevens door te geven aan derden. Uiteraard voor zover dat nodig is voor uitvoering van de opdracht.


Inventarisatie

Tijdens de inventarisatiefase gaan we dieper in op de verschillende mogelijkheden voor een hypotheek. Denk daarbij aan mogelijke financieringsconstructies. Zaken als vermogensopbouw, het risico van arbeidsongeschiktheid, beëindiging van een samenlevingsrelatie en het overlijden van één van de partners komen daarbij aan de orde. Ook staan we uitgebreid stil bij uw huisvestingswensen. Voor welke woonsituatie kiest u? En wat zijn uw wensen en verwachtingen ten aanzien van werk- en leefsituatie, kinderen, vermogensopbouw en pensionering?

Daarna volgt een nauwgezette inventarisatie van uw financiële situatie. We brengen met u omvang en samenstelling van uw vermogenspositie en/of schuldenpositie in kaart en we zetten op een rij wat uw actuele inkomsten op maand- en jaarbasis zijn. Ook bespreken we met u welke inkomsten op middellange termijn en tegen het einde van de looptijd van de hypotheek te verwachten zijn. Bij dit alles 'zoomen' we in op de samenstelling van uw uitgaven nu en in de (nabije) toekomst en op mogelijke bijzonderheden ten aanzien van te verwachten inkomsten en uitgaven. Denk bij dit laatste aan bijvoorbeeld kinderen die gaan studeren of juist hun studie beëindigen.

Last but not least nemen we met u door welke risico's u bereid bent te nemen wat betreft de financiering van uw nieuwe woning of appartement. Wij waren en zijn uitgesproken tegenstander van de soms onverantwoordelijke risico's die consumenten wel worden aangepraat. Niettemin zijn er binnen wat wij 'veilige grenzen' noemen volop keuzemogelijkheden. Deze nemen wij met u door. Het gaat bijvoorbeeld om de vraag of u zich (extra) wilt verzekeren tegen werkloosheid. Of om de vraag of u een deel van uw vermogen wilt beleggen. Dit kan een interessant rendement opleveren, maar is altijd met een zeker risico verbonden.


Analyse
 
De geïnventariseerde gegevens gebruiken we vervolgens voor een nauwgezette analyse van uw situatie. We houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen en eisen en sluiten daarbij eventuele onverenigbare doelstellingen uit. Ook is het belangrijk om zoveel mogelijk te voorkomen dat u gedurende de looptijd van uw hypotheek nog voor verrassingen komt te staan.


Advies- en bemiddeling

We stellen op basis van inventarisatie en analyse een maatwerk-advies op dat we vervolgens met u bepreken. Veelal gaat het daarbij om enkele varianten met hun voor- en nadelen. We geven aan in welke mate deze varianten aansluiten bij uw wensen en eisen en waar (eventueel) verschillen zitten tussen wensen en mogelijkheden. Uiteraard beantwoorden we ook in deze fase alle (aanvullende) vragen die u heeft ten aanzien van de voorgestelde hypotheek.

Nadat u uw keuze in overleg met ons heeft gemaakt, gaan we aan de slag met de uitwerking. We verzorgen naast de geldlening ook de aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering en een overlijdensrisicoverzekering. We regelen een bankgarantie en begeleiden het maken van een taxatierapport en indien nodig een bouwkundig rapport. Verder regelen we de contacten met de notaris van uw keuze.


Nazorg

Ook nadat de hypotheek geregeld is, kunt u op onze dienstverlening rekenen. Om te beginnen adviseren we u over de eerstvolgende aangifte inkomstenbelasting die u moet indienen en waar de financiële aspecten van uw nieuwe hypotheek in meegenomen moeten worden. Daarna houden we u desgewenst op de hoogte van relevante marktontwikkelingen, nieuwe hypotheekvormen, rentewijzigingen en andere wettelijke wijzigingen die voor uw financiële situatie van belang kunnen zijn. En wanneer u gedurende de looptijd van uw hypotheek vragen heeft, zullen we deze naar ons beste kunnen trachten te beantwoorden. Want.....

we hebben u graag als nieuwe klant en we houden u graag als tevreden klant!

Den Haag, januari 2010
Peter de Rotte
Sweelinck Hypotheken & Assurantiën

Klik hier om terug te gaan naar de vorige pagina.