PW Contact
                                                 


Home


Over ons

Werkwijze

Actueel

Diensten

Dienstenwijzer

Schade melden

Routebeschrijving

Formulieren  Dienstenwijzer

Wij volgen sinds jaar en dag de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI). Daarin is een aantal gedragsregels vastgelegd die een assurantie-tussenpersoon in de omgang met zijn (particuliere) klanten in acht moet nemen.

Door de komst van de Wet financiële dienstverlening in de zomer van 2006 en de Wet op het financieel toezicht (Wft) per 1 januari 2007 is deze
gedragscode niet langer van kracht. De gedragsregels zijn overgenomen in de Wet financiële dienstverlening. Met het in werking treden van de Wft op 1 januari 2007, is de Wet financiële dienstverlening per 1 januari 2007 vervallen

Vanaf nu baseren dienstverleners zoals Sweelinck Hypotheken & Assurantiën hun gedragscode op de eisen die de nieuwe wet stelt.
Klik hier voor de tekst van onze geactualiseerde dienstenwijzer.