PW Contact
                                                 


Home


Over ons

Werkwijze

Actueel (2)

Diensten

Dienstenwijzer

Schade melden

Routebeschrijving

Formulieren

Relaties  Actueel (vervolg)


Actieve Vereniging van Eigenaren inmiddels verplicht

In de wet is vastgelegd dat iedere appartementseigenaar lid is van een zogenoemde Vereniging van Eigenaren (VvE) van het betreffende gebouw. Dit lidmaatschap eindigt pas door overdracht van het appartement. Doel van zo'n VvE is de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Dit komt neer op instandhouding en onderhoud van het gebouw. Denk aan zaken als het bijhouden van het binnen- en buitenschilderwerk, het dak, de trappen, gangen, liften, galerijen en hal voor zover deze bestemd zijn voor gemeenschappelijk gebruik.

Per 1 januari 2010 is elke 'slapende' Vereniging van Eigenaren wettelijk verplicht om actief te zijn. Een van de zaken die daarbij komt kijken, is het afsluiten van een gezamenlijke opstalverzekering. Hierbij betalen de gezamenlijke eigenaren met elkaar de verzekeringspremie. Veelal is dit voor deelnemende eigenaren goedkoper dan een verzekering per appartement. Daarnaast wordt bij eventuele schade sneller uitgekeerd en verloopt de afhandeling ervan gemakkelijker.

Sweelinck Hypotheken & Assurantiën kan u een zeer gunstig aanbod doen voor een dergelijke verzekering. Die sluiten wij voor u af bij een gerenommeerde verzekeraar. Wij regelen daarbij ook de opzegging(en) van de huidige opstalverzekering(en). Daarnaast helpen wij u graag bij het activeren van uw VvE en het voldoen aan alle verplichtingen die daarbij horen.


Rente-ontwikkeling maakt keuze voor lange(re) rentevaste periode interessant

Het is u vast niet ontgaan dat de hypotheekrente al weer enige tijd aan het stijgen is. Een opvallend aspect is ditmaal dat het rentepercentage van hypotheekleningen met een lange rentevaste periode van bijvoorbeeld 30 jaar steeds dichter komt te liggen bij rentepercentages van leningen met een korte rentevaste periode. Het wordt in veel gevallen dan ook steeds interessanter om een hypotheek met een lange rentevaste periode af te sluiten. Het loont dan ook de moeite om te onderzoeken of in uw situatie de keuze voor een langere rentevaste periode voordelen biedt. Zelfs wanneer u uw hypotheek daarvoor moet oversluiten, kan dit een verstandige beslissing zijn. Wij gaan graag samen met u na wat in uw geval de verstandigste keuze is.


Kapitaalverzekeringen
zijn goede producten ondanks tegenvallende rendementen


De laatste tijd liggen de verschillende kapitaalverzekeringen en met name de tussenpersonen die ze verhandelen onder vuur. Een kanttekening bij de veelal negatieve berichtgeving is op zijn plaats. Er is geen reden om in paniek te raken, want het gaat om goede producten.

Critici hebben gelijk wanneer ze constateren dat de informatie over deze vaak complexe producten in veel gevallen beter had gekund.
Bij door banken gegarandeerde rente over het spaargeld weten consumenten waar ze aan toe zijn en dat is bij een kapitaalverzekering vaak onvoldoende het geval.

Niet vergeten moet worden dat dergelijke kapitaalverzekeringen veelal een looptijd hebben van dertig jaar. Pas in de laatste tien jaar wordt daadwerkelijk rendement gemaakt. Het is dan ook niet terecht om de tegenvallende of soms zelfs slechte rendementen van kapitaalverzekeringen op dit moment aan tussenpersonen te wijten. Nog steeds levert een eenvoudige kapitaalverzekering met bijvoorbeeld een maandelijkse inleg van 50 euro gedurende dertig jaar een beduidend hoger rendement op dan het maandelijks bij een bank sparen van 50 euro in dezelfde periode. Natuurlijk betaalt de consument een vergoeding voor zijn product aan de kapitaalverzekeraar en aan de tussenpersoon. Maar de bank profiteert eveneens in ruime mate van elke euro die de consument bij hem spaart.

Voorop staat het belang van een transparante, objectieve informatievoorziening. Wanneer daarvan sprake is en de consument zich bovendien realiseert dat voor dienstverlening linksom of rechtsom betaald moet worden, is er geen reden voor paniek.

Terug naar vorige pagina